Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz

PostHeaderIcon MŠ Mramotice

PostHeaderIcon Kritéria přijetí dítěte do MŠ

Kritéria přijetí dítěte do MŠ najdete ke stažení ZDE!!

 

PostHeaderIcon Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřských škol
zřizovaných městem Znojmem pro školní rok 2019/2020
se koná
 
ve čtvrtek 9. května 2019
v době od 9:00 do 16:00 hodin
 
Zápis dětí bude probíhat v těchto zařízeních:
 • MŠ Znojmo, nám. Armády 9,
 • MŠ Znojmo, Dělnická 2 (i pro odloučené pracoviště Gránická),
 • MŠ Znojmo, Holandská 2 (i pro odloučené pracoviště Loucká 7),
 • MŠ Znojmo, Pražská 80 (i pro odloučené pracoviště MUDr. J. Janského 13),
 • MŠ Znojmo, Přímětice 279 (i pro odloučené pracoviště Přímětice 116),
 • MŠ Znojmo, nám. Republiky 15 (i pro odloučené pracoviště Rudoleckého 19),
 • ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2 (i pro odloučené pracoviště Konice),
 • ZŠ P. Diviše a MŠ, Znojmo – Přímětice 569 na odloučeném pracovišti
  MŠ v Mramoticích,
 • ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98 na odloučeném pracovišti MŠ Slovenská 33.
 • Děti budou přijímány do mateřských škol na základě předem zveřejněných kritérií mateřských škol.
 
Informace k zápisu:
 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je  předškolní vzdělávání povinné 
  (podrobně § 34a a 34b školského zákona, děti narozené v období od 1. 9. 2013
  do 31. 8. 2014).
 • Mateřská škola nebude přijímat žádosti od zákonných zástupců dětí, které nebudou mít
  2 roky k 1. 9. 2019
 • Spádové obvody jednotlivých mateřských škol jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2018, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury
  a památkové péče, právní předpisy.
 • V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.
 • V den zápisu 9. 5. 2019 přinese zákonný zástupce dítěte vyplněnou žádost.
  S sebou přineste originál rodného listu dítěte a občanský průkaz k ověření uvedených údajů. Po ověření bude žádost zaevidována a bude Vám přiděleno registrační číslo dítěte.
 • Žádost musí obsahovat všechny náležitosti a originální vyjádření lékaře
  ke zdravotnímu stavu dítěte. Bez lékařského potvrzení je žádost neplatná
  a nebude zaevidována
  .
 • Tiskopisy žádostí budou k dispozici ve všech mateřských školách a to měsíc
  před konáním zápisu nebo na stránkách www.znojmocity.cz
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Výsledek řízení se řídí bodovým ohodnocením
  dle stanovených kritérií. V případě shodnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte – od nejstaršího k nejmladšímu. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole, a to po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí,
  kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
  (§ 183, odst. (2) školského zákona).
 • Zákonní zástupci se mohou dostavit k zápisu na více než jednu mateřskou školu, je ovšem nezbytně nutné, aby předložili vždy žádost a originální vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. V případě přijetí dítěte na více mateřských škol je nezbytně nutné, bezodkladně oznámit mateřským školám, na kterou mateřskou školu dítě nastoupí.
 

PostHeaderIcon Seznam zapsaných dětí do MŠ

1/15M - přijat
2/15M - přijat
3/15M - přijat
4/15M - přijat
5/15M - přijat
6/15M - přijat
7/15M - přijat
8/15M - přijat
9/15M - přijat
10/15M - přijat
 

PostHeaderIcon ROZHODNUTÍ O PŘÍJETÍ DO MŠ MRAMOTICE

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Mramotice - školní rok 2017/2018:
Š 1/2017 - přijat
Š 2/2017 - přijat
M 3/2017 - přijat
Š 4/2017 - přijat
Š 5/2017 - přijat
Š 6/2017 - přijat
M 7/2017 - přijat
M 8/2017 - přijat
 

PostHeaderIcon MŠ Mramotice - základní informace

Organizace MŠ
Provoz: 6:45 – 15:30
Paní učitelky: Bc. Dagmar Košinová
                   Martina Bernhauerová
V mateřské škole je zapsaných 17 dětí ve věku 2,5 – 6 let.
Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle RVP PV.
Školné: 200 Kč/měsíc
Během roku se děti účastní mnoha mimoškolních aktivit (oslavy Masopustu, Velikonoc, Vánoc, Den dětí, vystoupení pro rodiče, logopedické chvilky, výlety,…).
 MŠ poskytuje
 • individuální přístup ke každému dítěti,
 • stále nové zajímavé programy,
 • přípravu předškolních dětí na ZŠ,
 • zdravou výživu,
 • přírodní prostředí k vycházkám a hrám na zahradě,
 • seznamování s cizím jazykem.
 
Organizace dne
Odpovídá psychohygienickým zásadám – duševní hygieně.
6:45 – 8:30      spontánní hry a činnosti dle zájmů a požadavků k uspokojování potřeb, přání, individuální, skupinové a cílené činnosti s dětmi. Částečně řízená nebo společná programová práce, pohybové aktivity, hygiena.
8:45 – 9:15      přesnídávka
9:30 – 11:30    pobyt venku
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 14:00 odpočinek s respektováním individuálních potřeb spánku
14:00 – 14:30 oblékání, hygiena
14:30 – 14:45  odpolední svačina
14:45 – 15:30 hry dle volby dětí ve třídě nebo na zahradě
Příchod do MŠ ráno je do 8:00 (po dohodě s rodiči i později).
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Kalendář událostí
září 2019
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Blízké události
Po Zář 16 @10:00 - 01:30
Malíř Dudek
Po Zář 16 @14:00 - 04:00
Pedagogická rada
St Zář 18 @17:00 - 07:30
Rodičovské schůzky
Čt Zář 19 @09:45 - 12:00
4.M - dopravní vychova
Pá Zář 20 @08:00 - 02:00
Den bez aut
St Zář 25 @08:00 - 01:00
Exkurze Lesy ČR - 2.AB, 3.AB, 4.A, 5.AB
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy