Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod Dokumenty Školní vzdělávací program

PostHeaderIcon Obsah školního vzdělávacího programu "Škola neomezených možností"

Bodový obsah školního vzdělávacího programu "Škola neomezených možností".

OBSAH ŠVP:

1. Identifikační údaje školy
2. Preambule

3. Charakteristika školy

   3.1   Historie a současnost školství v Příměticích

   3.2   Velikost a úplnost školy

   3.3   Vybavení školy

   3.4   Zaměstnanci školy

4. Charakteristika školního vždělávacího programu

   4.1   Pojetí školního vzdělávacího programu

   4.2   Cíle školního vzdělávacího programu

   4.3   Klíčové kompetence ŠVP a jejich rozvíjení

   4.4   Zaměření školy

   4.5   Školy v přírodě a soustředění

   4.6   Školní parlament

   4.7   Spolupráce s rodiči

   4.8   Poskytování poradenských služeb ve škole

   4.9   Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

   4.10 Primární prevence sociálně patologických jevů

   4.11 Řízení a organizace výuky

5. Učební plány

   5.1   Učební plán ŠVP „Škola neomezených možností“

   5.2   Předměty projektově zaměřené

   5.3   Nabídka volitelných předmětů v jednotlivých ročnících

   5.4   Začlenění průřezových témat

      5.4.1   Začlenění průřezových témat – I.stupeň

      5.4.2   Začlenění průřezových témat – II.stupeň

   5.5   Přechodové učební plány

      5.5.1   Školní rok 2006/2007

      5.5.2   Školní rok 2007/2008

      5.5.3   Školní rok 2008/2009

6. Učební osnovy

   6.1   Český jazyk a literatura, Seminář z českého jazyka, Cvičení z českého jazyka

      6.1.1   Český jazyk a literatura

      6.1.2   Seminář z českého jazyka

      6.1.3   Cvičení z českého jazyka

      6.1.4   Dramatická výchova

   6.2   Anglický jazyk, Cvičení z anglického jazyka, 2.cizí jazyk – Aj

      6.2.1    Anglický jazyk

      6.2.2    2. cizí jazyk - anglický jazyk

      6.2.3    Cvičení z anglického jazyka


  
   6.3   Německý jazyk, Cvičení z německého jazyka, 2.cizí jazyk – Nj

   6.3   Německý jazyk, Cvičení z německého jazyka, 2.cizí jazyk – Nj
      6.3.1    Německý jazyk

      6.3.2    2. cizí jazyk – německý jazyk

      6.3.3    Cvičení z německého jazyka

   6.4   Matematika, Cvičení z matematiky, Seminář z matematiky

      6.4.1    Matematika

      6.4.2    Seminář z matematiky

      6.4.3    Cvičení z matematiky

   6.5   Člověk a jeho svět

   6.6   Umění a kultura

   6.7   Svět práce

   6.8   Tělesná výchova, Sportovní výchova, Volejbal, Plavání

      6.8.1    Tělesná výchova

      6.8.2    Sportovní výchova

      6.8.3    Volejbal

      6.8.4    Plavání

   6.9   Informační techologie, Svět softwaru

      6.9.1    Informační technologie

      6.9.2    Svět softwaru

   6.10 Dějepis, Seminář ze společenskovědních předmětů

      6.10.1  Dějepis

      6.10.2  Seminář ze společenskovědních předmětů 

   6.11 Chemie

   6.12 Fyzika

   6.13 Zeměpis, Ekologická výchova,Seminář z přírodovědných předmětů

      6.13.1  Zeměpis

      6.13.2  Ekologická výchova 

      6.13.3   Seminář z přírodovědných předmětů 

   6.14 Přírodopis

   6.15 Výchova k občanství a zdraví

   6.16 Člověk a společnost

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

   7.1   Pravidla hodnocení žáků

      7.1.1   Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

      7.1.2   Komisionální přezkoušení a opravné zkoušky

      7.1.3   Zásady klasifikace prospěchu

      7.1.4   Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

      7.1.5   Klasifikace chování

      7.1.6   Výchovná opatření

      7.1.7   Klasifikace a hodnocení žáků zdravotně postižených

      7.1.8   Žákovské portfolio

   7.2   Autoevaluace školy

8. Přechodové učební plány

   8.1   Anglický jazyk

   8.2   Německý jazyk

   8.3   Informační technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz