Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz

PostHeaderIcon MŠ Montessori Mramotice

PostHeaderIcon Seznam zapsaných dětí do MŠ

1/15M - přijat
2/15M - přijat
3/15M - přijat
4/15M - přijat
5/15M - přijat
6/15M - přijat
7/15M - přijat
8/15M - přijat
9/15M - přijat
10/15M - přijat
 

PostHeaderIcon MŠ s prvky Montessori - základní informace

Organizace MŠ
Provoz: 7:30 – 15:30 (7:00 – 7:30 běžná MŠ)
Paní učitelky:  Petra Dohnalová / Kateřina Luciani
                       
V mateřské škole je zapsaných 13-15 dětí ve věku 2,5­ – 6 let.
Školné 200 Kč/měsíčně + 500 Kč/měsíčně - příspěvek rodičů na činnost
Práce s dětmi probíhá nejenom podle RVP PV, ale jsou k ní přidány alternativní prvky podle Marie Montessori.
Snažíme se vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte. Počáteční úspěchy v MŠ jsou důležité pro vypěstování zdravého sebevědomí dítěte.
Relaxační a pohybové chvilky jsou denně zařazovány do programu. Vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena jemná motorika, cvičení smyslů. Přistupujeme k dítěti s úctou k jeho osobnosti a s ohledem na jeho individuální schopnosti. Nabízíme dostatek činností podporujících sebedůvěru dítěte. Podporujeme dobré vztahy mezi dětmi i dospělými.
Během roku se děti účastní mnoha mimoškolních aktivit (oslavy Masopustu, Velikonoc, Vánoc, Den dětí, vystoupení pro rodiče, logopedické chvilky, výlety,…).
 Výhody MŠ s prvky Montessori:
 • malý počet dětí ve třídě,
 • individuální přístup ke každému dítěti,
 • práce se specializovanými Montessori pomůckami, které podporují přirozený vývoj dítěte,
 • návaznost na Montessori třídu v ZŠ Přímětice,
 • zdravá výživa,
 • přírodní prostředí k vycházkám,
 • kvalifikovaný personál,
 • každodenní seznamování s cizím jazykem (angličtina, příp. němčina).
Montessori pedagogika
Montessori metoda zajišťuje rozvoj intelektuálních schopností dětí přirozeným a zábavným způsobem. Propracovaný soubor postupů a technik vede k připravenosti dítěte na školní docházku a celoživotní vzdělávání.
Pomůcky pro práci jsou dětem snadno přístupné, jsou smysluplné, vzájemně navazující, mají konkrétní význam, řád a jistotu pro dítě.
Jednotlivé oblasti vzdělávání:
Praktický život:
 1. Manipulace s předměty každodenního života – dítě zkoumá a objevuje prostřednictvím nabízených předmětů, s nimiž se setkává v běžném životě (suché a mokré aktivity – přesýpání, třídění, nalévání, atd.).
 2. Rozvoj samostatnosti (zapínání, oblékání, zavazování, atd.).
 3. Každý den se společně setkáváme „na elipse“ – zde dochází k propojení vztahů mezi dětmi, chůze po elipse učí děti soustředění, trénují rovnováhu.
 4. Smyslová výchova – smyslové Montessori pomůcky pomáhají dětem prostřednictvím zraku, hmatu, sluchu, chuti a čichu objasnit svět a porozumět mu.
Matematika:
 1. Postupuje od konkrétního k abstraktnímu. Konkrétní matematické pomůcky pomohou k pochopení matematických zákonitostí, podporují vynalézavost a touhu experimentovat.
Jazyk:
 1. Důraz je kladen na mluvený jazyk jako základ všech lingvistických výrazů. Děti se učí názvům předmětů a jevů, jež je obklopují. V tomto vývojovém období je dítě fascinováno vztahy mezi písmeny, která tvoří slova.
Kosmická výchova:
 1. Dítě se snaží porozumět celému světu – poznání vlastního „já”, rodiny, města, země, ve které žije, světadíly, pevniny, moře. Sluneční soustava, jíž je naše Země součástí, vznik života na této Zemi.
Umění, hudba a pohybové aktivity:
 1. Jsou začleněny do připraveného prostředí a života třídy, jako součást probíraných témat.
Výuka angličtiny
Výuka probíhá každý den a uskutečňuje se volbou vhodných metod, nevede k přetěžování dětí.
 
Organizace dne
8:00 – 8:30      příchod dětí, individuální aktivity dle výběru dítěte – práce s Montessori materiálem, výtvarné činnosti, tvoření
8:30 – 9:15      přivítání, činnost na elipse, pohybové aktivity
9:15 – 9:30      svačina
9:30 – 11:30    pobyt venku
11:30 – 12:00  cizí jazyky
12:00 – 12:30  oběd
12:30 – 12:45  ústní hygiena, vyzvedávání dětí (ty které jdou po obědě)
12:45 – 14:00  odpočinek, poslech pohádky, klidový režim
14:00 – 14:45  práce s Montessori materiálem
14:45 – 15:00  svačina
15:00 – 15:30  aktivity dle výběru dětí, pobyt venku, didakticky cílené výtvarné nebo hudební činnosti, odchod dětí domů
 

PostHeaderIcon ZŠ a MŠ Mramotice - odloučené pracoviště

Ředitel školy: Mgr. Daniel Kasan

Vedoucí učitelka: Bc. Dagmar Košinová

Vedoucí stravování: Magda Jelínková

Kuchařka: Blanka Benešová

Telefon: 515 255 419, 739 323 367

 

Základní a mateřská škola jsou jedno zařízení se společnou jídelnou. Nachází se v klidné lokalitě obce Mramotice (cca 450 obyvatel), která je vzdálena asi 7 km od Znojma. Obec má cukrárnu, dvě hřiště, kostel a pohostinství se sálem, který je využíván k vystoupení s dětmi. Krásná příroda a klidné prostředí přímo vybízí ke společným vycházkám a relexaci. Mramotice mají své letní koupaliště, které s dětmi ve vhodném počasí navštěvujeme. Škola má vlastní zahradu, která je přizpůsobena aktivitám dětí. Je u ní také hřiště, které je ideální pro sportovní vyžití.

Externí spolupráce:

 • vzájemná spolupráce se ZŠ Přímětice (plavecké výcviky, plavání s rodiči)
 • spolupráce s obecními soukromníky a rodiči
 • organizace společných akcí a oslav tradic pro celou obec

 


Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Kalendář událostí
září 2019
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Blízké události
Po Zář 16 @10:00 - 01:30
Malíř Dudek
Po Zář 16 @14:00 - 04:00
Pedagogická rada
St Zář 18 @17:00 - 07:30
Rodičovské schůzky
Čt Zář 19 @09:45 - 12:00
4.M - dopravní vychova
Pá Zář 20 @08:00 - 02:00
Den bez aut
St Zář 25 @08:00 - 01:00
Exkurze Lesy ČR - 2.AB, 3.AB, 4.A, 5.AB
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy