Po několika letech se naše škola zúčastnila okresního přeboru družstev v atletice, kde soutěžila děvčata ze sedmé a šesté volejbalové třídy.
Dosáhla velice pěkných výsledků a celkově obsadila  2. místo za ZŠ Mládeže a umístila se před Gymnáziem Znojmo. Celkem se zúčastnilo pět družstev.
Nejvíce bodů pro naše družstvo získala Sofie Menšíková, která v hodu míčkem skončila druhá s výkonem 47,19m a ve skoku dalekém obsadila 4. místo s výkonem 429cm.
atletika_29

výsledky:


Skok daleký :/41 závodnic/
7. A.Nováková 411cm, 9. T. Klajmonová 398cm, 14. N. Hrušková 391cm
Hod míčkem: /22 závodnic/
2.     S. Menšíková, 3.A. Krčová 43,38m, 5.T. Klajmonová 39,43m,6. K. Kravcová 38,43m
800m : /23 závodnic/
6. V. Zoufalá 2:56,6min, 10. K. Kravcová 3:03,1min
Dále se závodů zúčastnily tři žákyně šestého ročníku Ž. Havlíková, A. Hrůzová a K. Poláková, které získávají první atletické zkušenosti.
Všem dívkám blahopřejeme k hezkým výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci. Děvčata dokázala, že umí nejenom hrát volejbal, ale že i své dovednosti a zkušenosti umí zúročit na atletické dráze.